Hòn vọng phu

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của 5 thanh niên: Hạ Lỗi, Khang Mộc Phàm, Sở Thiên Bạch, Khang Mộng Hoa, Sở Thiên Lăng. Trong một lần đi công