Tân Nguyệt cách cách

"Giai thoại về một mối tình tuyệt đẹp nhưng kết thúc thật bi thương, cũng là câu chuyện về thân phận nghiệt ngã của một cách cách thời Đại Thanh”