Tôi yêu cô đơn

Cùng góp mặt trong “Tôi yêu cô đơn”, Trương Quỳnh Anh, Nhật Kim Anh và Thúy Diễm mỗi người một vẻ, mang những số phận riêng nhưng cùng chung một