Thời gian vàng

Lấy bối cảnh khoa ngoại một bệnh viện trung tâm thành phố Seoul, xoay quanh những “cuộc chiến sinh tử” đầy căng thẳng giữa các bác sĩ và bệnh nhân,