Tình yêu không tuổi

Cha mẹ ly hôn, Woo Joo Young và Woo Joo Mi lớn lên trong sự phủi bỏ trách nhiệm của đấng sinh thành, hai chị em phải nương tựa vào