Quá khứ tội lỗi

Hơn 20 năm chia cắt với người mình yêu thương, chàng nhạc công tài năng Laerte vô cùng bất ngờ khi trông thấy Luiza – một nhan sắc quá đỗi