Ảo mộng tình yêu

“Đa giác tình” kiểu Nam Mỹ lên sóng Let’s Viet trong khung giờ mới. Ngày phát 18.09.2016 Đạo diễn Juan Taratuto Diễn viên Muriel Santa Ana, Georgina Barbarrosa, María Abadi