Cuộc Chiến Gia Tài

“Cuộc Chiến Gia Tài” – Khi đồng tiền khởi nguồn mọi bi kịch… Ngày phát 07.10.2016 Đạo diễn Banjerd Putthasophit Diễn viên Sopidnapa Chumpanee, Phutanate Hongmanop, Nitidon Pomsuwan, Pantila Win