Lịch phát sóng THVL1 thứ 4 ngày 31-7-2019

01:30 Chuyện cảnh giác 01:50 Ký sự truyền hình: Vườn Chim Cái Nước 02:05 Nông thôn ngày nay 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Thế giới động vật 03:00 Phim