Lịch phát sóng VTV5 thứ 7 ngày 31-8-2019

00:00 Phim tài liệu Đồng chí Ngô Gia Tự – Người cộng sản kiên trung 00:30 Kiến thức cộng đồng Nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề 01:00 Khám

Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 31-8-2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Sân khấu Vở