Lịch phát sóng VTV9 thứ 2 ngày 2-9-2019

00:00 Thanh xuân gia đình 00:25 Báu vật đại dương Bãi rùa Núi Chúa 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện 00:55 Tiếng tơ đồng Điệu vọng cổ trong sân khấu cải

Lịch phát sóng VTV5 thứ 2 ngày 2-9-2019

00:00 Phim tài liệu Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu 00:30 Kiến thức cộng đồng Đồng hành cùng làng nghề truyền thống 01:00 Khám phá thế giới Lão hóa