Lịch phát sóng VTV4 thứ 4 ngày 4-9-2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Đất

Lịch phát sóng VTV1 thứ 4 ngày 4-9-2019

00:00 Thời sự 0h00 00:15 Lao động và công đoàn Muốn hiệu quả, phải hành động thiết thực 00:30 Việc tử tế 01:00 Thời sự 1h00 01:10 Phim tài liệu