Lịch phát sóng VTV9 thứ 2 ngày 9-9-2019

00:00 Thanh xuân gia đình 00:25 Báu vật đại dương Nhà chung của biển 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện 00:55 Tiếng tơ đồng Điệu vọng cổ trong sân khấu cải

Lịch phát sóng VTV8 thứ 2 ngày 9-9-2019

00:00 Ký sự Nẻo về nguồn cội: Trang sức Việt cổ 00:15 Phim truyện Ánh sáng trước mặt – Tập 17 01:00 Nhìn thẳng Chính sách thiếu nhất quán –

Lịch phát sóng VTV4 thứ 2 ngày 9-9-2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Đánh