Lịch phát sóng VTV8 thứ 2 ngày 16-9-2019

00:00 Ký sự Nẻo về nguồn cội:Nghệ thuật Tuồng Bình Định 00:15 Phim truyện Ánh sáng trước mặt – Tập 24 01:00 Nhìn thẳng Thủy điện Dakdrinh lời hứa không

Lịch phát sóng VTV4 thứ 2 ngày 16-9-2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Đánh