Lịch phát sóng VTV9 thứ 2 ngày 23-9-2019

00:00 Thanh xuân gia đình 00:25 Báu vật đại dương Nha Trang vịnh ngọc 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện 00:55 Tiếng tơ đồng Sự hình thành bản vọng cổ nhịp

Lịch phát sóng VTV8 thứ 2 ngày 23-9-2019

00:00 Ký sự Nẻo về nguồn cội: Tín ngưỡng thờ tứ bất tử 00:15 Phim truyện Ánh sáng trước mặt – Tập 31 01:00 Nhìn thẳng Thủy điện Dakdrinh lời

Lịch phát sóng VTV5 thứ 2 ngày 23-9-2019

00:00 Phim tài liệu Lời non sông đất nước 00:30 Kiến thức cộng đồng Nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề 01:00 Khám phá thế giới Thiên nhiên hoang

Lịch phát sóng VTV4 thứ 2 ngày 23-9-2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Đánh