Lịch phát sóng VTV5 thứ 4 ngày 23-10-2019

00:00 Phim tài liệu Bảo tồn rừng đất thấp Trường Sơn 00:15 Vì cộng đồng Chung sức vì người yếu thế 01:00 Khám phá thế giới Những thành phố lớn