Lịch phát sóng VTV5 thứ 5 ngày 24-10-2019

00:00 Phim tài liệu Gieo chữ trên mặt nước 00:30 Kiến thức khuyến công Hỗ trợ phát triển công nghiệp đóng tàu tại địa phương 01:00 Khám phá thế giới