Lịch phát sóng VTV5 thứ 7 ngày 7-12-2019

00:00 Phim tài liệu Ranh giới 00:30 Bạn của nhà nông Bước phát triển vững chắc trong xây dựng nông thôn mới 01:00 Khám phá thế giới Thiên nhiên hoang