Lịch phát sóng VTV5 thứ 7 ngày 4-1-2020

00:00 Phim truyện Người yêu tuyệt vời – Tập 3 00:30 Phát triển bền vững Nâng cao năng suất và sản lượng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 01:00 Khám

Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 4-1-2020

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Ai rành 6