Lịch phát sóng VTV5 thứ 3 ngày 7-1-2020

00:00 Phim tài liệu Khèn H’Mông – Vòng tròn bất tận 00:30 Vì nền nông nghiệp bền vững Bình Định nỗ lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp 00:45 Phụ

Lịch phát sóng VTV4 thứ 3 ngày 7-1-2020

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Mộng