Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 7-3-2020

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Ai rành 6

Lịch phát sóng VTV1 thứ 7 ngày 7-3-2020

00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông Nông dân với internet 00:30 Nhịp sống đô thị 01:00 Thời sự 1h 01:10 Phim tài liệu Nghề đặc biệt – Người