Lịch phát sóng VTV8 thứ 7 ngày 28-3-2020

05:00 Theo dòng thời sự Đồng thuận để phát triển 05:15 Kinh tế – Đầu tư 05:25 Khỏe đẹp mỗi ngày Hiện tượng mắt trũng phản ánh điều gì về

Lịch phát sóng VTV5 thứ 7 ngày 28-3-2020

05:00 Chương trình tiếng Mông 05:30 Chương trình tiếng Dao 06:00 Chương trình tiếng Thái 06:30 Chương trình tiếng Tày 07:00 Ký sự Về miền Cha Pi – Tập 5:

Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 28-3-2020

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Sân khấu Cải