Lịch phát sóng VTV5 thứ 5 ngày 16-4-2020

05:00 Chương trình tiếng Mông 05:30 Chương trình tiếng Dao 06:00 Chương trình tiếng Thái 06:30 Chương trình tiếng Tày 07:00 Ký sự Xuôi những dòng kênh miền Tây –