Lịch phát sóng VTV5 thứ 5 ngày 23-4-2020

05:00 Chương trình tiếng Mông 05:30 Chương trình tiếng Dao 06:00 Chương trình tiếng Thái 06:30 Chương trình tiếng Tày 07:00 Chuyện cũ Đà Lạt Tập 4 07:30 Nông thôn