Lịch phát sóng VTV5 thứ 4 ngày 29-4-2020

05:00 Chương trình tiếng Mông 05:30 Chương trình tiếng Dao 06:00 Chương trình tiếng Thái 06:30 Chương trình tiếng Tày 07:00 Ký sự Trường sơn huyền thoại – Tập 3