Lịch phát sóng THVL1 thứ 7 ngày 1-8-2020

02:00 Thế giới động vật 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.14 03:30 Chuyện cảnh giác 03:50 Phim Việt Nam: Tiếng sét

Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 1-8-2020

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Sài Gòn đêm