Lịch phát sóng VTV9 thứ 7 ngày 1-5-2021

00:25 Gameshow Người đứng thẳng 01:10 Học làm cha mẹ 01:25 Hòa điệu đất Chín Rồng Cuộc đời của mẹ 02:55 Bếp quê 03:05 Quả cầu thông thái 03:20 Khám

Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 1-5-2021

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia Cuộc 28 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Nhà