Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 7-8-2021

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia Cuộc 42 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Theo

Lịch phát sóng VTV1 thứ 7 ngày 7-8-2021

00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông Tìm hướng sản xuất và tiêu thụ nông sản trong đại dịch 00:30 Văn học nghệ thuật Người giữ lòng thơ mắt