Lịch phát sóng VTV9 thứ 2 ngày 16-8-2021

00:25 Chuyện cuối tuần 00:55 Góc nhỏ Sài Gòn 01:10 Phim điện ảnh nước ngoài Cuộc giải cứu đếm ngược 02:40 Về miền gió cát Rừng xanh trên đồi hạn