Lịch phát sóng VTV4 thứ 5 ngày 2-9-2021

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Về

Lịch phát sóng VTV1 thứ 5 ngày 2-9-2021

00:00 Thời sự 0h 00:15 Phụ nữ và cuộc sống Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 00:30 Giờ vàng thể thao 01:00 Thời sự 1h