Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 4-9-2021

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Cuộc hẹn cuối

Lịch phát sóng VTV1 thứ 7 ngày 4-9-2021

00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông Đẩy mạng liên kết tiêu thụ nông sản trong đại dịch 00:30 Văn học nghệ thuật Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh –