Lịch phát sóng VTV9 thứ 2 ngày 20-9-2021

00:00 Duyên phận 00:25 Chuyện cuối tuần 00:55 Góc nhỏ Sài Gòn 01:10 Phim điện ảnh nước ngoài Siêu tốc độ 02:40 Về miền gió cát Những ước mơ xanh