Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 20-11-2021

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia Cuộc 5-năm 2022 01:15 Người Việt bốn phương 01:30