Lịch phát sóng BTV1 thứ 2 ngày 13-11-2017

5:15 Thể dục 5:25 Ca nhạc Khúc quân hành người chiến sỹ miền đông 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Dọc đường đất nước 6:55 An ninh Bình Dương 7:10