Lịch phát sóng SCTV16 thứ 3 ngày 14-2-2017

00:35 DEAD RISING: WATCHTOWER/XÁC SỐNG NỔI DẬY: THÁP CANH 02:35 HERE COMES THE BOOM/THẦY GIÁO CỨU TINH 04:25 BLACK DAWN/BÌNH MINH ĐEN 06:05 THE BLACKOUT/XÃ HỘI SỤP ĐỔ 07:40 THE

Lịch phát sóng SCTV16 thứ 2 ngày 13-2-2017

00:35 BLACK DAWN/BÌNH MINH ĐEN 02:15 SHARKTOPUS VS. PTERACUDA/ĐẠI CHIẾN THỦY QUÁI 03:45 DEAD RISING: WATCHTOWER/XÁC SỐNG NỔI DẬY: THÁP CANH 05:45 THE CORE/TÂM TRÁI ĐẤT 08:00 THE SENTINEL/LÍNH CANH

Lịch phát sóng SCTV16 Chủ Nhật ngày 12-2-2017

00:55 SECOND IN COMMAND/PHÓ CHỈ HUY 02:30 UNNATURAL/ĐỘT BIẾN 04:05 THE UNINVITED/VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI 05:35 STRAW DOGS/CHÓ RƠM 07:25 DARK WAS THE NIGHT/SÁT NHÂN TRONG RỪNG 09:05 10.0 EARTHQUAKE/ĐỘNG

Lịch phát sóng SCTV16 thứ 7 ngày 11-2-2017

00:50 HERE COMES THE BOOM/THẦY GIÁO CỨU TINH 02:40 DARK WAS THE NIGHT/SÁT NHÂN TRONG RỪNG 04:20 BREAKOUT/TRỐN CHẠY 05:50 IN THE LINE OF FIRE/TRONG TẦM LỬA ĐẠN 08:00 AMERICAN

Lịch phát sóng SCTV16 thứ 6 ngày 10-2-2017

00:50 10.0 EARTHQUAKE/ĐỘNG ĐẤT 10 ĐỘ RICHTER 02:20 A TIME TO KILL/CƠ HỘI TRẢ THÙ 04:50 TOTAL RECALL/TRUY TÌM KÝ ỨC 06:50 RULES OF ENGAGEMENT/LUẬT CHIẾN TRANH 08:55 APRIL APOCALYPSE/THÁNG

Lịch phát sóng SCTV16 thứ 3 ngày 7-2-2017

00:40 SHARKTOPUS VS. PTERACUDA/ĐẠI CHIẾN THỦY QUÁI 02:10 MORTDECAI/QUÝ TỘC SĂN TRANH 03:55 WILD CARD (2015)/VÁN BÀI SỐ PHẬN 05:30 BLOODSUCKING BOSSES/NHỮNG KẺ HÚT MÁU 06:55 DECOMMISSIONED/LOẠI BỎ 08:15 THE

Lịch phát sóng SCTV16 thứ 2 ngày 6-2-2017

01:00 DECOMMISSIONED/LOẠI BỎ 02:20 L.A. CONFIDENTIAL/BÍ MẬT LOS ANGELES 04:35 RULES OF ENGAGEMENT/LUẬT CHIẾN TRANH 06:40 THE NEGOTIATOR/NGƯỜI THƯƠNG THUYẾT 09:00 LILA & EVE/LILA & EVE 10:35 FOUR BROTHERS/BỐN ANH

Lịch phát sóng SCTV16 thứ 7 ngày 4-2-2017

01:15 MORTDECAI/QUÝ TỘC SĂN TRANH 03:00 A TIME TO KILL/CƠ HỘI TRẢ THÙ 05:30 CAMINO/CAMINO 07:20 DECOMMISSIONED/LOẠI BỎ 08:40 FOUR BROTHERS/BỐN ANH EM 10:30 FASTER/NHANH HƠN 12:10 BLOODSUCKING BOSSES/NHỮNG KẺ