Lịch phát sóng VTV5 thứ 4 ngày 19-6-2019

00:00 Phim tài liệu Đằng sau chiếc mặt nạ tuồng 00:30 Kiến thức khuyến công Đề án điểm tập trung vào nâng cao chất lượng ngành may mặc 01:00 Khám