Lịch phát sóng VTV7 thứ 5 ngày 15-11-2018

06:00 Thứcdậycùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 18 07:30 Đường đến trường Khanh 07:45 Đổi mới sáng tạo Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong trường học 08:00